• فرمانداري ويژه
 •  

  تعريف  فرمانداري ويژه :
  فرمانداري ويژه يکي از مراکز دولتي وابسته به وزارت کشور جمهوري اسلامي ايران است که از نظر سلسله‌مراتب اداري فراتر از فرمانداري و فروتر از استانداري قرار دارد.
  فرمانداري ويژه بخش عمده‌اي از اختيارات استانداري را دارد و تشکيلاتي است که از فرمانداري گسترده‌تر، توانمندتر و بزرگتر ولي از استانداري، کوچکتر و محدودتر است.
  اين مرکز در شهرستان‌هايي که دو شاخص از ميان شاخص‌هاي سه‌گانه زير را دارا باشند، تأسيس مي‌شود:
   
  1.        جمعيت شهرستان بيش از 250000 نفر باشد.
  2.        جمعيت مرکز شهرستان بيش از 125000  نفر باشد.
  3.       مسافت بين مرکز شهرستان و مرکز استان بيش از 125  کيلومتر باشد.
  ويژگي هاي فرمانداري ويژه :
  1- سمت فرماندار در فرمانداري ويژه ،معاون استاندار و فرماندار مي باشد که در کليه جلسات معاونين استان حضور دارد.
  2- سطح مديران واحدهاي اداري وزارتخانه هاي مسکن و شهر سازي – جهاد کشاورزي – آموزش و پرورش – راه و ترابري – امور اقتصادي و دارائي – کار و امور اجتماعي ، اطلاعات و بازرگاني ، به معاون مدير کل ارتقاء مي يابد.
  هدف از ارتقاء شهرستانها به فرمانداري ويژه:
  به منظور ارائه خدمات مناسب و نيز عدم تمرکز اداري و کاهش مراجعات مردم به مراکز استانها وهمچنين در راستاي بستر سازي عملي براي توسعه در آمايش شهرستاني و نيز محروميت زدايي و توزيع عادلانه منابع و بودجه شهرستانهاي داراي شرايط ياد شده به فرمانداري ويژه ارتقاء يافته اند.
   آئين نامه شرح وظايف کامل و حدود اختيارات فرمانداري ويژه با حضور فرمانداران ويژه منجمله فرماندار محترم مراغه در اسفند ماه 88 با حضور معاونين و وزير محترم کشور تهيه و تدوين و جهت تصويب به هيات محترم دولت در سال 1389 ارائه شده است.
   
  رديف
  استانهايي که داراي فرمانداري‌هاي ويژه مي باشند
  1
  استان آذربايجان شرقي
  2
  استان آذربايجان غربي
  3
  استان اصفهان
  4
  استان خراسان رضوي
  5
  استان خوزستان
  6
  استان سمنان
  7
  استان سيستان وبلوچستان
  8
  استان فارس
  9
  استان کرمان
  10
  استان لرستان
  11
  استان مازندران
  12
  استان مرکزي
  13
  استان همدان
  14
  استان تهران
   
  فرمانداري‌هاي ويژه
   
   
  استان آذربايجان شرقي
  فرمانداري وِيژه شهرستان مراغه
  فرمانداري وِيژه شهرستان مرند
  استان آذربايجان غربي
  فرمانداري ويژه شهرستان خوي
  فرمانداري ويژه شهرستان مهاباد
  فرمانداري ويژه شهرستان مياندوآب
  استان اصفهان
  فرمانداري ويژه شهرستان کاشان
  استان خراسان رضوي
  فرمانداري ويژه شهرستان تربت حيدريه
  فرمانداري ويژه شهرستان سبزوار
  فرمانداري ويژه شهرستان نيشابور
  استان خوزستان
  فرمانداري ويژه شهرستان آبادان
  فرمانداري ويژه شهرستان دزفول
  استان سمنان
  فرمانداري ويژه شهرستان شاهرود
  استان سيستان و بلوچستان
  فرمانداري ويژه شهرستان ايرانشهر
  فرمانداري ويژه شهرستان زابل
  استان فارس
  فرمانداري ويژه شهرستان لارستان
  استان کرمان
  فرمانداري ويژه شهرستان رفسنجان
  فرمانداري ويژه شهرستان سيرجان
  استان لرستان
  فرمانداري ويژه شهرستان بروجرد
  استان مازندران
  فرمانداري ويژه شهرستان تنکابن
  استان مرکزي
  فرمانداري ويژه شهرستان ساوه
  استان همدان
  فرمانداري ويژه شهرستان ملاير
  استان تهران
  فرمانداري ويژه شهرستان ورامين
  فرمانداري ويژه شهرستان ري