• رزومه ملاير
 • اطلاعات کلي
  کشور
  ايران      
  نام(هاي) قديمي
  دولت‌آباد، مل‌آگر و مال‌آير که مربوط به زماني است که ملاير بسيار کوچک بوده است.
  مردم
  جمعيت در سال 1390
  کل : 287982    شهري : 176748     روستايي : 111234
  زبان‌ گفتاري
  گويش ملايري (لري ثلاثي  )   فارسي، لري , لکي
  مذهب
  شيعه
  جغرافياي طبيعي
  مساحت
  3210 کيلومتر مربع
  ارتفاع از سطح دريا
  1725 متر
  آب‌وهوا
  ميانگين دماي سالانه
  28 درجه سانتيگراد
  ميانگين بارش سالانه
  300 ميليمتر
  روزهاي يخبندان سالانه
  50 روز
  اطلاعات شهري
  معاون استاندار و فرماندار ويژه

  عبدالعظيم رضايي

  کشمش، باسلق، انگور،

  0813

  وبگاه