اخبار انتخابات
1396/02/06
  • 214 شعبه ثابت و سيار وظيفه اخذ راي در انتخابات پيش رو را بر عهده خواهند داشت.

    در جلسه هئيت اجرايي دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري تعيين شد: 214 شعبه ثابت و سيار وظيفه اخذ راي در انتخابات پيش رو را بر عهده خواهند داشت.
  • به گزارش روابط عمومي فر مانداري ويژه شهرستان ملاير، هيئت اجرايي دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در شهرستان ملاير، به رياست عبدالعظيم رضايي، معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان ملاير تشکيل جلسه داد.

    در اين نشست که به منظور بررسي آخرين شرايط اجرايي انتخابات دوازدهم رياست جمهوري و تعيين نوع و تعداد شعب اخذ راي تشکيل گرديد.

    حاضرين با توجه به آخرين آمار جمعيتي و ميزان مشارکت دوره هاي پيشين راي به تشکيل 214 شعبه اخذ راي در شهرستان ملاير دادند،که از اين تعداد 90 شعبه ثابت شهري و 4 شعبه سيار شهري، 75 شعبه سيار روستايي و 4 شعبه ثابت روستايي، وظيفه اخذ آراء مردم در اين دوره از انتخابات را بر عهده خواهند داشت.

    همچنين شايان ذکر است که از مجموع 214 شعبه ثابت و سيار شهرستان 79 شعبه ثابت و سيار اختصاصي شهر ملاير و مابقي در بخشهاي چهارگانه تابعه شهرستان مستقر خواهند بود.