اجتماعي
1397/10/17
  • ميزباني معاون استاندار و فرماندار ويژه ملاير از اقشار مختلف در روز ديدارهاي مردمي

    معاون استاندار و فرماندار ويژه ملاير، ميزبان اقشار مختلف مردم شهرستان بود تا دغدغه ها و مسائل خود در حوزه هاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را با وي درميان بگذارند.
  • به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان ملاير، صبح امروز و به روال دوشنبه هاي هر هفته،  فتحي، معاون استاندار و فرماندار ويژه ملاير، ميزبان اقشار مختلف مردم شهرستان بود تا دغدغه ها و مسائل خود در حوزه هاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را با وي درميان بگذارند.