اجتماعي
1397/10/29
 • بازديد معاون استاندار و فرماندار ويژه ملاير از بازار و عمارت منصوري شهر ملاير

  فتحي: بسياري از مسائل اجتماعي و فرهنگي مردم در گذشته ها درون بازار و از طريق تشکل هاي پوياي موجود در آن مرتفع مي شد که گوياي اهميت و نقش بازار در حيات اين مردم بوده است.
 •  

  به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه شهرستان ملاير، به دنبال قرار گرفتن بازسازي و مرمت مجموعه تاريخي بازار ملاير و عمارت منصوري در قالب پروژه هاي بازآفريني پايدار شهري شهرستان ملاير، صبح امروز، فتحي، معاون استاندار و فرماندار ويژه ملاير به همراه شماري از مسئولين ادارات، از اين دو اثر تاريخي بازديد کرد.

  فتحي در اين بازديد مرمت و نگهداري اماکن و ابنيه را برابر با حفظ ارزش هاي تاريخي و فرهنگي شهرستان عنوان و افزود: اين آثار به عنوان اسناد هويتي ملاير، افزون بر کارکرد هاي موجود، مي توانند در زمينه توسعه گردشگري و جذب مسافران موثر واقع شوند.

  فرماندار ويژه ملاير بازار را پديده اي پويا و محل تبادلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مردم عنوان و افزود: بسياري از مسائل اجتماعي و فرهنگي مردم در گذشته ها درون بازار و از طريق تشکل هاي پوياي موجود در آن مرتفع مي شد که گوياي اهميت و نقش بازار در حيات اين مردم بوده است.

  معاون استاندار همدان تداوم حيات و حفظ ارزش هاي بازار از قبيل اخلاق مداري، فتوت، امانتداري و صداقت را از اهم اهداف فرهنگي و اجتماعي مديريت ارشد شهرستان عنوان و افزود: يکي از لوازم و بايسته هاي حفظ اين ارزش هاي فرهنگي، مراقبت از سلامت کالبدي و معماري اين بناي تاريخي است که متاسفانه با مداخلات غير کارشناسانه و نامسئولانه برخي از کسبه و بي توجهي متوليان امر، دچار آسيب هاي جدي شده است.

  وي بازار ملاير و مجوعه منصوري را ميراثي ملي و متعلق به تمام ايرانيان عنوان و افزود: تداوم روند موجود که به آسيب ديدن بيشتر اين آثار منجر خواهد شد، لطمه اي جبران ناپذير بر فرهنگ و زندگي جمعي مردم ملاير وارد خواهد ساخت و همه ما و عموم مردم بايد نگران روزي باشيم که اين آثار هويت ساز، به شکل موجود، ديگر وجود نداشته باشند.

  اين مقام مسئول، تعريف مرمت و حفاظت از بازار و عمارت منصوري در قالب پروژه هاي بازآفريني پايدار شهري را فرصتي مهم و مغتنم براي شهرستان ملاير عنوان و افزود: اين پروژه ها و اقدام دولت محترم در بازآفريني بافت هاي فرسوده و حفاظت از آثار و ابنيه تاريخي، از اقدامات شاخص و آثار ماندگار دولت تدبير و اميد در ذهن و ضمير عموم مردم ايران خواهد بود.