اجتماعي
1398/03/19
 • معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي فرمانداري ويژه ملاير در جمع اعضاي ستاد اقامه نماز شهرستان:

  فعاليت ها و عملکرد يکساله دستگاه هاي اجرايي اين شهرستان در حوزه نماز از طريق ثبت در «سامانه سجاده» مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
 • سعيد کتابي روز يکشنبه در جلسه اعضاي ستاد اقامه نماز شهرستان ملاير افزود: سامانه سجاده توسط ستاد اقامه نماز کشور و با هدف آسان سازي شرايط ارزيابي و اطلاع از عملکرد شهرستان‌هاي تابع راه اندازي شده است.

  وي تاکيد کرد: با توجه به اينکه سامانه سجاده ?? و ?? خرداد براي بارگذاري فعال است، دستگاه‌هاي اجرايي شهرستان بايد طي ? روز آينده نسبت به ثبت برنامه‌ها و اقدامات خود در حوزه نماز اقدام کنند.

  معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري ويژه ملاير با اشاره به نظارت عملکرد نماز دستگاه‌هاي اجرايي، از رابطان نماز درخواست کرد: در اين زمينه پيگيري‌هاي لازم را داشته باشند و با نظم و جديت بيشتري براي ثبت فعاليت‌هاي خود در حوزه نماز ورود پيدا کنند.

  کتابي هدف از ارزيابي عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه نماز را تاکيد بر نقش نماز در رشد اخلاقي و معنوي کارکنان برشمرد و بيان کرد: اين طرح هرگز به دنبال ايجاد اکراه يا اجبار در دعوت براي شرکت در نماز جماعت نيست.

  وي با بيان اينکه ملاير يکي از شهرستان‌هاي شاخص در حوزه فرهنگي و اجراي فريضه نماز است افزود: با اقدامات خوب فرهنگي که در اين شهرستان انجام شده و با ارائه دقيق گزارش اين اقدامات در يک سال جاري در حوزه نماز، ملاير مي‌تواند عنوان شايسته اي را کسب کند.

  رئيس ستاد اقامه نماز ملاير نيز با بيان اينکه برنامه‌هاي حوزه نماز نيازمند نظارت و بررسي دقيق است گفت: عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي طي سال‌هاي گذشته به صورت مکتوب يا فايل به ستاد اقامه نماز کشور ارسال مي‌شد، که طي توافقنامه ستاد اقامه نماز کشور سامانه سجاده از سال گذشته در کشور راه اندازي شد.

  حجت الاسلام مهدي بيات ادامه داد: بر اين اساس دستگاه‌هاي اجرايي شهرستان‌ها اطلاعات و عملکرد خود را در سامانه سجاده بارگذاري مي‌کنند و پس از ارزيابي در اختيار ستاد اقامه نماز استان قرار مي‌گيرد.

  وي بيان کرد: در حال حاضر در ?? خوابگاه دانشجويي و ??? مدرسه اين شهرستان نماز جماعت اقامه مي‌شود.

  حجت الاسلام بيات اضافه کرد: همچنين در ?? مسجد اين شهرستان نماز صبح، در ??? مسجد نماز مغرب و عشاء و در ?? مسجد نماز ظهر اقامه مي‌شود.