اجتماعي
1398/02/23
 • چرخ پژوهشکده و شهر جهاني انگور با هم مي چرخد

  ارتقا و اثربخشي پژوهش هاي کاربردي در اقتصاد منطقه و کشور و کمک به تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي، ضرورتي است که نخستين پژوهشکده انگور و کشمش کشور به دنبال نمود عيني اين دستاوردها در تاکستان ها و صنايع است.
 • به گزارش ايرنا، پژوهشکده انگور و کشمش دانشگاه ملاير اهدافي فرا ملي را در پيش گرفته و توسعه دانش فني متناسب با نياز جامعه باغداران و شرايط جهاني، روز آمد کردن فناوري هاي سنتي، بهره گيري از فناوري هاي نوين و بومي سازي آنها متناسب با نياز جامعه با رعايت الزام هاي زيست محيطي را در اهداف کلان خود ترسيم کرده است.

  سال 1390 بود که وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موافقت اصولي خود را براي استقرار و فعاليت پژوهشکده انگور و کشمش در دانشگاه ملاير اعلام کرد و پايان سال گذشته نيز شوراي گسترش و برنامه ريزي آموزش عالي با تبديل وضعيت اصولي به قطعي اين پژوهشکده و به منظور اختصاص رديف بودجه از اعتبارات ملي موافقت کرد.

  موفقيتي بزرگ که با جهاني شدن انگور ملاير همزمان شد و بدون شک مي تواند اهداف و راهبردهاي کلان خود را در سطح منطقه و کشور پيش ببرد.

  به طور قطع اين پژوهشکده در رسيدن به اهداف جهاني برند انگور ملاير کمک و به نوعي چرخ آنها با هم مي چرخد و پياده سازي نتايج تحقيقات در عرصه باغ هاي انگور و تاکستان ها و ايجاد زمينه هاي توسعه تاکداري پايدار به منظور تداوم توليد و حفظ منابع آب و خاک را هموارتر مي کند.

  در اين چارچوب رييس دانشگاه ملاير معتقد است: علم، صنعت و ثروت بايد جايي به هم نزديک شوند و ساختار دانشگاه هاي نسل چهارم و پنجم مي طلبد که دانشجويان به سمت و سوي الگوهاي کارآفرين حرکت کنند.

  خسرو سايوند باغ هاي انگور ملاير را يکي از الگوهايي دانست که به صورت مارکتينگ بوده و از تازه خوري، فرآوري، صادرات و آموزش به باغداران شروع مي شود و زمينه اي مستعد براي نسل جديد و دانش آموختگان دانشگاهي است.

  وي معرفي شهر جهاني انگور به عنوان يک برند خاص را از اهداف اصولي و رسالت مهم پژوهشکده انگور و کشمش دانشگاه ملاير برشمرد که با همگامي باغداران مي تواند در اين ساختار حرکت کند.

  سايوند ظرفيت ها و تجهيزات کارگاهي و آزمايشگاهي، گروه هاي علمي، پژوهشي و تحقيقاتي و فضاي فيزيکي و مزارع تحقيقاتي اين دانشگاه را براي همراهي و پيشبرد اهداف شهر جهاني انگور مستعد خواند.

  **مسير جياس در سطح ملي ديده شود

  رييس پژوهشکده انگور و کشمش دانشگاه ملاير نيز در اين باره به هدفگذاري جياس ( GIAHS يا نظام‌هاي ميراث کشاورزي مهم جهاني) براي ثبت ميراث مهم کشاورزي نظام توليد انگور اشاره و بيان کرد: مسيري را که مد نظر جياس است، بايد در سطح ملي ببينيم.

  دکتر حميد نوري حفظ و بقاي ثبت جهاني انگور را مبتني بر برنامه ريزي کاربردي و اصولي دانست و امنيت غذايي و معيشت خانوارهاي روستايي، تنوع زيستي کشاورزي، دانش بومي، نظام هاي ارزشي، سازمان هاي اجتماعي و فرهنگي و موضوع گردشگري را از شاخص هاي مهم فائو (سازمان جهاني خواروبار و کشاورزي ملل متحد) براي ثبت اين ميراث مهم کشاورزي عنوان کرد.

  وي بر اين باور است که استفاده از دانش بومي منطقه دره جوزان ملاير مي تواند مسير را روشن کند و در همين رابطه و براي حفظ تنوع زيستي محصول انگور، پژوهشکده در صدد ايجاد بانک ذخاير ژني طي سال هاي آتي است.

  دکتر نوري رونق گردشگري منطقه و توريسم انگور را مورد تاکيد قرار داد و گفت: پژوهشکده انگور و کشمش ضمن حفظ روش هاي سنتي نظام توليد انگور، روش هاي نوين را نيز براي توسعه گردشگري و افزايش درآمد باغداران و کشاورزان به طور جدي دنبال مي کند.

  رييس پژوهشکده انگور و کشمش ملاير تامين نيروي انساني کارآمد و متخصص براي اين پژوهشکده را يک اصل مي داند که بايد از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مورد حمايت قرار گيرد تا بتوان به اهداف کلان آن در شهر جهاني انگور دست پيدا کرد.

  **
  دانشجويان دکتري بازوان توانمند پژوهشکده انگور

  اين نکته قابل ذکر است که پژوهشکده انگور و کشمش سال 1392 موفق به اخذ مجوز پذيرش 16 دانشجوي دکتري در هشت رشته تحصيلي شد و سال گذشته نيز 12 دانشجوي دکتري را پذيرش کرد؛ دانش آموختگاني که مي توانند بازويي توانمند براي پژوهشکده باشند.

  دکتر نوري در عين حال استفاده از توان و دانش باغداران و دهياران و شرکت آنها در نشستهاي تخصصي و ارايه آموزش هاي لازم را براي پياده کردن پژوهش ها و تحقيقات انجام شده و بها دادن به نخبگان ملايري را گامي مهم دانست که هم اکنون اين تعامل برقرار شده است.

  يک عضو هيات علمي دانشگاه تهران که همواره تجربه و تخصص خود در حوزه انگور را از پژوهشکده دانشگاه ملاير دريغ نمي کند، نيز معتقد است بايد به گونه اي برنامه ريزي کنيم که ضمن جلوگيري از به هم ريختن روش سنتي نظام توليد انگور، با اجراي روش هاي نوين، درآمد کشاورز و باغدار نيز ارتقا يابد.

  **جايگزيني کلوني هاي برتر انگور

  علي عبادي در همين رابطه پيشنهاد کرد: بدون اينکه به رقم هاي انگور منطقه ملاير که بي دانه سفيد و مورد استفاده براي کشمش است، دست بزنيم، بايد رقم ها و کلوني هاي برتر را براي اين منطقه شناسايي و جايگزين کنيم که عملکرد و کيفيت بهتر محصول را ارتقا مي بخشد.
  مشاور پژوهشکده انگور و کشمش ملاير به عنوان پيشنهاد دوم ادامه داد: با توجه به خشکسالي و گرمايش کره زمين، مي توان از پايه هاي متحمل و مقاوم به خشکي استفاده کرد و براي افزايش بازدهي محصول، رقم بي دانه سفيد کلوني برتر را روي پايه هاي متحمل به خشکي پيوند زد.

  عبادي با تاکيد بر اينکه حفظ روش سنتي توليد انگور بايد محدود به منطقه دره جوزان ملاير باشد و روش هاي نوين را در ساير نقاط غير از دره جوزان در نظر بگيريم افزود: اين روش ضمن افزايش درآمد کشاورزان، موجب توسعه گردشگري نيز مي شود.

  راه اندازي مرکز کلينيک انگور اما اقدامي حياتي است که مي تواند محرک توانمندي براي سرعت بخشيدن به حرکت چرخ پژوهشکده و شهر جهاني انگور و غلبه بر بازارهاي جهاني بايد؛ اقدامي که حالا با متخصصان و کارشناسان دانشگاه شروع به فعاليت کرده است.

  صادرات شايسته و در خور نام شهر جهاني انگور و ارايه مديريت تلفيقي از جمله مواردي بود که مسئول مرکز کلينيک انگور دانشگاه ملاير از اهداف مهم براي راه اندازي اين مرکز برشمرد.

  **
  شکل گيري کارزار کاهش مصرف سموم کشاورزي

  رضا الماسي با اشاره با بالا رفتن مصرف سموم شيميايي در توليد کشمش، مديريت تلفيقي را در جلوگيري از مصرف سموم اثرگذار دانست و تاکيد کرد: هدف ما اين است که راهکارهاي غيرشيميايي را مد نظر قرار دهيم و در اين راستا کارزاري با حضور کشاورزان و باغداران به منظور کاهش مصرف سموم شکل گرفته است.

  در اين چارچوب بهبود سلامت محصول و استفاده از بسته بندي هاي مدرن و به روز در توليد و فرآوري محصول انگور امري ضروري است که مي تواند شهر جهاني انگور را در بازارهاي جهاني بيشتر صاحب نام و عنوان کند.

  عضو گروه پژوهشي دانشگاه ملاير با اشاره به فرآيند تهيه شيره انگور با خاک، توجه به اين حوزه را جدي خواند که با حفظ سنت توليد انگور، بايد خاک و سلامت محصول را بهبود بخشيم.

  اعظم شيري گفت: در حوزه بسته بندي محصول و سوغات حاصل از فرآوري انگور، بايد برند سازي صورت گيرد و براي جذب بازارهاي داخلي و خارجي بايد به طور جدي و علمي وارد شويم.

  به اعتقاد وي در مرحله بعد کارهاي پژوهشي و تحقيقاتي بايد مدرن و جديد باشد و به عنوان مثال براي خشک کردن انگور بايد روش هاي نوين را وارد کنيم.

  وي تاکيد کرد: در عين حال که بافت سنتي شهر جهاني انگور بايد حفظ شود، استفاده از روش هاي نوين بايد خارج از بافت سنتي باشد و براي رسيدن به برندسازي اين محصول نيازمند تجهيز هر چه بيشتر آزمايشگاه هاي اين دانشگاه هستيم.

  **کسب مجوز مرکز پرتودهي گاما و الکترون

  اقدامات پژوهشکده انگور و کشمش به اينجا ختم نمي شود، کسب مجوز مرکز پرتو دهي گاما و الکترون از سازمان انرژي اتمي ايران از طريق وزارت علوم اقدامي ويژه و مهم است که دانشگاه ملاير را در استفاده از دانش پرتودهي براي نگهداري مواد غذايي در بين ساير مراکز دانشگاهي و آموزش عالي يک سر و گردن بالاتر قرار داده است.

  در اين باره مدير مرکز پرتودهي گاما و الکترون دانشگاه ملاير با بيان اينکه موافقت اوليه اين مرکز اخذ شده و دانشگاه براي به نتيجه رسيدن آن مصمم است گفت: اين دانش مي تواند با استفاده از پرتودهي مواد غذايي کاربرد زيادي داشته باشد.

  ابراهيم غلامي حاتم ضد عفوني کردن مواد غذايي، ارتقاي کيفيت پليمرها، تابش دهي سطوح، افزايش زمان ماندگاري مواد غذايي و جلوگيري از جوانه زدن را از جمله موارد کاربردي پرتودهي عنوان کرد.

  وي ادامه داد: اين کار با سه روش شتاب دهنده الکترون، اشعه گاما و پرتودهي انجام مي شود و طبق بررسي هاي انجام شده به اين نتيجه رسيديم که شتاب دهنده الکترون مي تواند براي ما مثمرثمر باشد.

  به گفته وي با استفاده از روش پرتودهي مي توان به افزايش ماندگاري مواد غذايي همچون انگور، سيب زميني، مواد پروتئيني، ميوه و سبزي ها و انواع خشکبار کمک کرد و در مناطقي همچون ملاير که در توليد کشمش زبانزد است و بهار همدان که قطب توليد سيب زميني است، بسيار کاربرد دارد.

  غلامي حاتم تاکيد کرد: اين يک طرح کاربردي است که با فکر ايراني ايجاد شده و به طور قطع تحولي در دانشگاه هاي غرب کشور ايجاد مي کند، درحاليکه صنايع جانبي آن نيز بسيار بالا است.

  **
  پژوهشکده انگور ملاير حلقه واسط علم و عمل

  از سوي ديگر تاکيد محمد کاظمي نماينده مردم ملاير در مجلس شوراي اسلامي بر تقويت پيوند علم و عمل و استفاده هر چه بيشتر صنعت و کشاورزي از فناوري روز است؛ در حاليکه

  به گفته وي تاکنون نتوانسته ايم بين علم و عمل ارتباط خوبي برقرار کنيم و توليدکنندگان رغبتي براي استفاده از فناوري هاي نوين نشان نمي دهند و توليدات بخش کشاورزي از اين فناوري عقب است.

  کاظمي فعاليت پژوهشکده انگور و کشمش را در برقراري پيوند بين علم و عمل در بخش کشاورزي و انگور اثرگذار دانست که اين روند بايد در کنار هم و با هم طي شود.

  وي حمايت باغداران، ايجاد ارتباط بين باغداران، دهياران و مسئولان، ارايه پژوهش هاي لازم متناسب با برند انگور در مراکز تحقيقاتي و پژوهشکده، شناسايي و معرفي ارقام جديد انگور و ارايه آموزش ها و روش هاي نوين در فرآوري و توليد را از جمله وظايف پژوهشکده برشمرد و بيان کرد: نبايد فقط نامي از شهر جهاني انگور باقي بماند.

  نائب رييس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس دهم اجراي طرح فراز يا همان داربستي کردن باغ هاي انگور را يکي از برنامه هاي مهم در برنامه ششم توسعه عنوان کرد و گفت: بايد در بخش آموزش و فرآوري سرمايه گذاري کنيم که پژوهشکده مي تواند کمک کننده باشد.

  کاظمي ارايه آموزش به صادرکنندگان کشمش و استفاده از بسته بندي هاي متناسب با نياز بازار و مشتري را نيز مورد تاکيد قرار داد و از مجموعه دانشگاه درخواست کرد: براي تقويت ارتباط بين علم و عمل تلاش بيشتري داشته باشند، نمايندگان نيز در کنار شما هستند.

  **
  پژوهشکده انگور حلقه گمشده پژوهش و ثروت

  از سويي ديگر نماينده مردم ملاير در مجلس شوراي اسلامي ثروت را هميشه گرسنه پژوهش و پژوهش را آبستن ثروت مي داند و معتقد است که پژوهشکده انگور و کشمش ملاير مي تواند اين حلقه گمشده را پيدا کند.

  حجت الاسلام احد آزاديخواه با تاکيد بر اينکه در کنار نگهداشت سنت هاي توليد انگور، بايد پژوهش را نيز داشته باشيم خاطرنشان کرد: اين در حاليست که سنت هاي ما ساختار علمي و پژوهشي قابل دفاع ندارد.

  وي تاکيد کرد: تجاري سازي پژوهش را بايد در مراکز رشد پيگيري کنيم و براي تجاري سازي پژوهش ها در حوزه انگور بايد نگاه فرآيندي داشته باشم.

  سخنگوي کميسيون فرهنگي مجلس دهم پژوهش، آموزش، زراعت و تجارت را چهار گام مهم براي پژوهشکده عنوان کرد و گفت: نمايندگان، کشاورزان و پژوهشکده انگور و کشمش سه ضلع مثلثي است که با استفاده از آن مي توان کار خارق العاده انجام داد.

  با اين اوصاف، نظام توليد انگور دره جوزان ملاير که دهم آذرماه سال گذشته به عنوان پنجاه و سومين ميراث مهم کشاورزي جهان در سازمان جهاني خواروبار و کشاورزي ملل متحد (فائو) به ثبت رسيد، با سالانه حدود 11 هزار هکتار سطح باغ هاي انگور قادر به توليد بيش از 240 هزار تن انگور است و در ادامه راهي پر فراز و نشيب را در عرصه چهاني پيش رو دارد که همگامي لازمه پيمودن اين مسير جهاني است.