اقتصادي
1398/05/16
  • معاون استاندار و فرماندار ويژه ملاير در کارگروه امور اقتصادي و ستاد تسهيل شهرستان مطرح کرد:

    مسئولين ادارات ضمن رعايت قوانين، منافع اقتصادي شهرستان را مد نظر داشته و حتي‌الامکان از تعطيلي و بسته شدن واحدهاي توليدي جلوگيري کنند.
  • به گزارش روابط عمومي فرمانداري ويژه ملاير، جلسه کارگروه امور اقتصادي و ستاد تسهيل شهرستان با حضور ولدي، معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان ملاير و نماينده‌ي تعدادي از واحدهاي اقتصادي و توليدي برگزار شد .

    ولدي در اين جلسه به وضعيت اقتصادي حال حاضر کشور و تلاش شبانه روزي مسئولين استاني و شهرستان براي حفظ و زنده نگه داشتن واحدهاي توليدي اشاره و گفت: تلاش و هدف ما حمايت از واحدهاي توليدي و صنعتي است و در اين راستا حمايت از قانون و رعايت ضوابط قانوني، به اندازه‌ي زنده نگه داشتن کارخانه‌ها و کارگاه‌ها مهم مي‌باشد .

    وي همچنين در رابطه با مشکلات زيست محيطي کارخانه‌ها، رئيس اداره محيط زيست شهرستان را مامور ويژه‌ي بررسي مشکلات زيست محيطي کارخانه‌هاي صنعتي و توليدي کرده و افزود: ازين به بعد کارگروه امور اقتصادي و ستاد تسهيل در شهرستان باهدف رفع مشکلات واحدهاي توليدي برگزار مي‌گردد و روساي دستگاه ها‌ي ذيربط بايد تمام توان خود را معطوف رفع مشکلات و موانع موجود بر سر راه اقتصاد شهرستان کرده و در صورت عدم رفع موانع، فرمانداري و ستاد تسهيل وارد کار شوند .

    معاون استاندار همدان در پايان افزود: مسئولين ادارات ضمن رعايت قوانين، منافع اقتصادي شهرستان را مد نظر داشته و حتي‌الامکان از تعطيلي و بسته شدن واحدهاي توليدي جلوگيري کنند و گسترش فضاي کار و اشتغال را اولويت اول خود قرار دهند.