اجتماعي
1398/05/20
 • معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان ملاير:

  فعاليت‌هاي جهاد دانشگاهي نشان‌دهنده پويايي و به‌روز بودن نيروهاي اين نهاد است.
 • به گزارش روابط عمومي فرمانداري روز دوشنبه قدرت اله، معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان ملاير در ديدار با اکبر اسدي، رئيس جهاد دانشگاهي استان همدان بيان داشت: جهاد دانشگاهي يک ظرفيت بزرگ براي کشور است که بايد از اين پتانسيل  استفاده بيشتري نمود.

  وي با اشاره به ظرفيت‌هاي شهرستان بيان داشت: درگذشته شاهد فعاليت‌هاي خوبي از اين نهاد نبوده‌ايم که بايد پررنگ‌تر شود.

  وي ادامه داد: مديران شهرستان ملاير تعامل بسيار خوبي دارند و انتظار است که فعاليت‌ها بيشتر و چشمگيرتر شود تا براي مردم قابل ملموس شود.

  وي خاطرنشان کرد: فعاليت‌هاي جهاد دانشگاهي نشان‌دهنده پويايي و به‌روز بودن نيروهاي اين نهاد است.

  وي عنوان کرد: در راستاي حرکت و پويايي در شهرستان بايد از همه ظرفيت‌ها به‌ويژه جهاد دانشگاهي استفاده گردد.