اخبار انتخابات
1398/09/12
  • اطلاعيه ستاد انتخابات شهرستان ملاير

    به اطلاع مي رساند جهت سهولت در ثبت نام داوطلبين يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، نرم افزار ثبت نام از داوطلبين ويژه تلفن همراه (موبايل اپليکيشن) تهيه گرديده است که به همراه راهنماي مربوطه هم اکنون از طريق پرتال وزارت کشور به آدرس www.moi.ir در دسترس مي باشد.
  • به استناد نامه شماره 182891 مورخ 12/09/1398 رياست محترم مرکز توسعه دولت الکترونيک، فناوري اطلاعات و آمار و رئيس کميته فناوري اطلاعات ستاد انتخابات کشور، به اطلاع مي رساند جهت سهولت در ثبت نام داوطلبين يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، نرم افزار ثبت نام از داوطلبين ويژه تلفن همراه (موبايل اپليکيشن) تهيه گرديده است که به همراه راهنماي مربوطه هم اکنون از طريق پرتال وزارت کشور به آدرس www.moi.ir در دسترس مي باشد.

    لازم به ذکر است بعد از نصب نرم افزار بروي تلفن همراه، تکميل پرسشنامه و ارسال آن توسط داوطلب، اطلاعات مربوطه بصورت خودکار در اختيار کاربر ثبت نام مرکز خوزه انتخابي قرار داده مي شود و داوطلب حتما مي بايست با در دست داشتن مدارک مورد نياز به فرمانداري مرکز حوزه انتخابي خود مراجعه نموده و ثبت نام خود را تکميل و نهايي نمايد.

    همچنين کارشناسان ثبت نام مي بايست کليه اطلاعات و تصاوير مدارک دريافتي در سامانه جامع را با اصل مدارک هويتي و ديگر مدارک، کنترل نموده و فرآيند ثبت نام را تکميل نمايند.

    ستاد انتخابات شهرستان ملاير