اخبار انتخابات
1398/09/16
 • اطلاعيه هيات بازرسي انتخابات شهرستان ملاير

  به استحضار همشهريان محترم و ولايتمدار مي رساند، هيات بازرسي شهرستان ملاير به منظور حفظ صحت جريان انتخابات در کليه مراحل ثبت نام، تبليغات، اخذ و شمارس آراء، آماده دريافت گزارشات مربوط به وقوع تخلفات انتخاباتي و مواردي که موجب مخدوش شدن حسن جريان انتخابات است، خواهد بود.
 • در اجراي ماده 25 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به استحضار همشهريان محترم و ولايتمدار مي رساند، هيات بازرسي شهرستان ملاير به منظور حفظ صحت جريان انتخابات در کليه مراحل ثبت نام، تبليغات، اخذ و شمارس آراء، آماده دريافت گزارشات مربوط به وقوع تخلفات انتخاباتي و مواردي که موجب مخدوش شدن حسن جريان انتخابات است، خواهد بود.

  لذا کليه شهروندان گرانقدر مي توانند گزارشات خود را به صورت مکتوب به دبيرخانه هيات بازرسي يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مستقر در فرمانداري ويژه شهرستان ملاير ارسال و يا از طريق شماره تلفن و نمابر ذيل، مباحث و گزارشات خود را با ما درميان بگذارند؛ بديهي است اين هيات امين مطالب و موارد مطروحه از جانب شما عزيزان خواهد بود.

  شماره تلفن دبيرخانه هيات بازرسي : 33348222 – 081

  شماره نمابر دبيرخانه هيات بازرسي: 33354380 – 081

   

  هيات بازرسي انتخابات شهرستان ملاير