اجتماعي
1398/09/24
 • معاون استاندار و فرماندار ويژه ملاير گفت:

  در دهه نخست ديماه امسال بازرسان سازمان جهاني صنايع دستي براي بازديد از شهر ملي منبت و بررسي روند ثبت جهاني منبت به اين شهرستان سفر مي‌کنند که آمادگي لازم براي بازديد بازرسان وجود دارد.
 • قدرت اله ولدي روز پنجشنبه در  نشست هماهنگي ثبت جهاني منبت ملاير اظهار داشت: براي ثبت جهاني منبت زحمات زيادي کشيده شده است که بايد به نتيجه برسد.

  وي با تاکيد بر اينکه براي حضور بازرسان شوراي جهاني صنايع دستي بايد برنامه‌ريزي مناسب و دقيقي صورت گيرد افزود: فعالان مبل و منبت و خانواده بزرگ اين هنر صنعت بايد حضور چشمگير و پررنگي در اين بازديد داشته باشند.

  فرماندار ويژه ملاير بيان کرد: داشته‌ها و ظرفيت‌هاي ويژه‌اي در حوزه مبل و منبت داريم که بايد در معرض ديد بازرسان قرار گيرد.

  ولدي با اشاره به فعاليت زنان در حوزه مبل و منبت به عنوان يکي از شاخص‌هاي ثبت جهاني منبت گفت: زنان و مردان هنرمند بسياري در اين هنر صنعت فعاليت و امرار معاش مي‌کنند که بازرسان شوراي جهاني صنايع دستي بايد اين ظرفيت را ببينند.

  وي همچنين به بازديد بازرسان از دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي و ملي ملاير و اقدامات انجام شده در اين حوزه افزود: تمامي ظرفيت‌هاي شهرستان را براي بازديد بازرسان شوراي جهاني صنايع دستي بسيج کرده‌ايم.

  معاون استاندار همدان ادامه داد: حضور پررنگ و ايجاد شور و نشاط در اين روز مي‌تواند تاثير مثبتي از حوزه مبل و منبت ملاير روي ذهن بازرسان براي ثبت جهاني منبت داشته باشد.

  ورود بيش از 150 هزار گردشگر به شهر ملي منبت

  ولدي تاکيد کرد: از ابتداي امسال با همکاري بخش خصوصي و دولتي به دنبال ثبت جهاني منبت هستيم تا بتوانيم برند جهاني اين هنر صنعت را از آن خود کنيم.

  وي با اشاره به برگزاري سه جشنواره باشکوه مبل و منبت در اين شهرستان گفت: امسال سومين جشنواره به مدت 10 رور برگزار شد که در اين ايام بيش از 150 هزار گردشگر وارد شهر ملي منبت شدند.

  فرماندار ويژه ملاير يادآور شد: دانشگاه ملي و دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير به خوبي در حوزه مبل و منبت ورود کرده‌اند و فعاليت‌هاي علمي و تحقيقاتي ويژه‌اي را در اين زمينه انجام مي‌دهند.

  ولدي بيان کرد: در صدد هستيم تا شهر ملي منبت را به عنوان آزمونه تربيت اساتيد مبل و منبت غرب کشور معرفي و آموزش دهيم.

  وي تاکيد کرد: چند اقدام زيربنايي براي مبل و منبت شهرستان در دست اجرا داريم تا در آينده اين هنر صنعت با مشکل مواجه نشود.

  معاون استاندار همدان با اشاره به مشکل تامين مواد اوليه چوب براي اين صنعت گفت: امسال کاشت 200 هکتار جنگل مصنوعي از گونه صنوبر که در صنعت مبل و منبت کاربرد دارد را در دست اقدام داريم تا در آينده فعالان اين هنر صنعت با مشکل تامين مواد اوليه مواجه نشوند.

  ولدي گفت: همچنين به دنبال ايجاد شهر نمايشگاهي مبل و منبت هستيم تا در اين شهر هر آنچه مورد نياز اين هنر صنعت است، ايجاد شود.

  شهرستان ملاير داراي بيش از چهار هزار کارگاه فعال مبل و منبت و بيش از هشت هزار استادکار و هنرمند در صنعت مبل و منبت است که در 1395 به عنوان شهر ملي منبت ثبت شد.

  ملاير بيش از 60 درصد از توليد مبلمان منبت کشور را به خود اختصاص داده است و در حال حاضر اين هنر صنعت براي بيش از 25 هزار نفر به طور غيرمستقيم اشتغال ايجاد کرده است که پرونده ثبت جهاني اين هنر در دست اقدام است.