اقتصادي
1399/04/30
  • فرماندار ويژه ملاير: هيچ مشکلي در اجراي طرح فَراز نداريم

    ولدي: طرح فَراز يکي از اولويت‌هاي ما در سند راهبردي توسعه شهرستان است و بايد به اهداف اين سند تا سال 1400 دست پيدا کنيم.
  • فرماندار ويژه ملاير که براي اجراي طرح فَراز بسيار مصمم است و از هيچ تلاشي براي رفع مشکلات اين طرح دريغ نمي‌کند، در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: طرح فَراز يکي از اولويت‌هاي ما در سند راهبردي توسعه شهرستان است و بايد به اهداف اين سند تا سال 1400 دست پيدا کنيم.

    قدرت‌الله ولدي با تاکيد بر اينکه منتظر باز شدن سامانه کارا توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي هستيم گفت: با اين وجود اعتبار مورد نظر را براي طرح فَراز کنار گذاشته‌ايم و نگران اجراي اين طرح نيستيم و آن را عملياتي مي‌کنيم.

    وي ادامه داد: سال گذشته براي اجراي اين طرح يک ميليارد تومان براي حمايت از طرح فَراز به جهاد کشاورزي پرداخت کرديم و امسال هم اعتباري در بودجه شهرستان اختصاص داديم تا کمکي شود به کشاورزاني که مي‌خواهند به عنوان حق مشاوره مبلغي را به مشاور طرح در دانشگاه ملاير پرداخت کنند و پول آن را ما تامين و تاکيد کرديم اين پول را از کشاورز نگيرند.

    ولدي يادآور شد: امسال بين 150 تا 200 هکتار طرح فَراز طبق سند راهبردي توسعه شهرستان در دست اجرا است و هيچ مشکلي در اجراي طرح فَراز نداريم